Потраживања

Потраживања средства настају из продаје робе или услуга и клијента још нису били плаћени. Контролишите потраживања са једноставним онлајн програм фактура купца. Потраживања (FLL) у рачуноводству финансијских потраживања од стране компаније у погледу трећих лица, на пример, клијентима. Потражња постоји онда када је услуга пружена од зајмодавца (продавца), која је произведена противтужба испуњење од дужника (купца) — у нормалном случају плаћања — али још. Перформансе повериоца ће бити пружена одмах дужника примењује за Међутим, уместо одређени рок плаћања уступала, на пример, четрнаест дана. Отуда захтев за купца се јавља Компанија канцеларијски намештај КСКСЛ се продају нове сто столице за 159,90