Деловања

Збир деловања (вредност Процеса) у један процесима у суду вредности и новцу предмета Спора. Изван спорног начина може од каже а не од спорова Предмет вредност, сходно томе, активности нотара од вредности предузећа, у породичним пословима из поступка исплати. Разлика између Надлежности тужбе, жалбе тужбе и Таксе тужбе. Подведомственности спора вредности не битно, ако надлежност суда у првом степену (на пример, суд или окружни суд) зависи од износа деловања (тако у немачком парничном поступку) (види §§ 3, п. Суд, по правилу за спорове до 5. 000 евра надлежности (§ 23 број 1 GVG). На вишим Спор, окружни суд сматра као