Адвокат Странаца Право Азила Право Адвокати Адвокат

То је имиграциони закон посебних права из области Јавног права и примењује се на људе, који немају њемачко држављанство и садржи правила за улазак у земљу и боравак и боравак странаца на територији Савезне Републике. Њемачко држављанство (члан 116 основног закона ГГ) се састоји не само због порекла, али се може постићи и пријемом. Правни оквир закон о боравку (AufenthG) и изјаве законом (AsylVfG), у Суштини. години, претходни закон о ммимоземштанецх замењен и примењује, осим ако није другачије право азила или других посебних правила, на пример попустљивости закон ЕУ за грађане ЕУ делују. Закон о боравку се не односи на