Адвокат, Адвокати За Младе Адвоката

Канцеларија за младе је носилац локалне младима и организационо се састоји од два задатака: управљање одељења за омладину и тзв младима одбора. При томе извршење услуге и друге послове за помоћ младима у корист младих људи и породица почива на управљање за малолетнике. Прво, социјална служба је намењена за заштиту деце и адолесцената Он интервенише, на пример, када су деца занемарена или угрожава Добробит детета други начин. Један Inobhutnahme против воље старатеља могуће, узимајући одлука из области породичног права-то је коначна одлука, ако сами родитељи не за то да ваше дете можете да бринете или желите. Даље, надлежни орган пружа