Хипотека АдвокатКод оних у чију корист се врши оптерећење, одређени износ новца за своје задовољство због неизмирених му потраживање од хипотеке постоји само у износу од ових тврдњи и зависи у свом саставу потраживања (Akzessorietät).

са захтевом за Пренос хипотеке аутоматски прелази на носиоца тужбе. Хипотека стиче сада је изгубила разум, као у каснијој продаји потраживања кроз кредит институција у вези са њиховим строгим Akzessorietät дужника повећана безбедност. Такође, нови поверилац дуг може онда — за разлику од Redeker: оживљавање Хипотека кроз укидање фер примедбе слободног стицања разлога.

Часопис економски право и пракса Стечаја