Услуге АдвокатаОбим услуга-директива РЛ 2006 123 односи на чл. 2 РЛ 2006 123 на све услуге које нису изричито искључене из сфере важења директиве. И услуга, под којима оператор посао у другој држави чланици, као и услуге које пружа сервис предузетника задржавајући га бившег гране одатле (уљеза границе или само случајни остваривање) ће бити регистрована. Огранак i. С. д. РЛ 2006 123 дато у случају стварног спровођења економских активности провајдер на неодређено време, а кроз фиксну инфраструктуру. Могућност услуга у другој држави чланици и да се населе у Директива у чл. 9 -15 РЛ 2006 123 наведено. Услуга у директиви свака самоуправу активност која се врши, по правилу, плаћа (члан 4 бр.

Ова дефиниција носи у чл. 57 ДфЕС дефиниција, садржане. У услугу директиве РЛ 2006 123 термин одржавања није на услуге ограничава слободу под акција услуге. Знаци услуга од истог добављача направљен само активности и економска размена на тај начин. У процени тога, присутна економска размена, увек треба узети у обзир све околности случаја. И услуга за предузетнике, тако и за потрошаче узети у обзир. Није битно да ли је награда од циља човека или услуге трећег лица плаћа.

У чл

2 Абс искључени. 2 a — l РЛ 2006 123 наведене у наставку сфере услуга. Држава је дужна да одређене услуге или регулише и надзирать, обавезне од становништва за регистрацију свог живота у друштву и које не могу или не нађу на слободном тржишту по цени, односно углавном субвенционисане од стране државе. У Немачкој ове услуге ће парафразирам са појмом јавних служби. Ово укључује, на пример: На нивоу Европске Уније, ове услуге се називају услугама од општег економског интереса и услуга од општег интереса (такође познат као ‘услугама од општег нема комерцијални интерес’). Одређену дефиницију тој сфери услуга није довољно. У ДфЕС у чл. 14 ДфЕС и поменути чл. 106 ДфЕС услугама од општег економског интереса. То је по дефиницији Од стране европске комисије за тржиште, у вези са или тржиште није у вези активности које се спроводе у заједничким интересима и стога од власти опште добро са посебним обавезама су повезани, односно да су радње које су у општем интересу, али не и законе тржишта могу бити остављени, јер такве услуге не може бити изречена економски. Ово је посебно важно за постизање јавних служби, за које је купац против економске осигуран. Почев од снабдевања воде и енергије кроз рециклажу отпада, Јавног превоза до здравствене заштите и других социјалних услуга. За активирање ове услуге директиве РЛ 2006 123 облицима у којима делује услуга: услуге општег карактера, нису укључени у област примене директиве (чл.

2 Абс

2 тачка a) РЛ 2006 123). Услуге заједнички економски интерес примењују се захтеви директиве о услугама. На питање да ли ће бити лекција разматра у средњој школи као услуга, након одлуке Суда 07. 12. 1993 — C 109 92 разликовати следећи начин: обука у највишем образовној институцији која се финансира Углавном из јавних средстава, није услугу. Суштина карактеристика плаћања рада, која се састоји у томе да она представља разматрање за дату перформансе, али не довољно за обуку, који се издаје у средњој школи, која се финансира из јавних фондова и од студената само трошкове добија. Против часа, који је дат у средњим школама, који настоје да профитирају и да се финансирају Углавном из приватних извора, посебно од ученика или њихових родитеља потребном плаћају, представља услуге. Грм: ДИН-стандарди услуге — Европски Комитет за Стандардизацију производи примерци уговора Нове Правне недељника — NJW 2010, 3061