Општински Посебне Имовине

Као посебну имовину општине назива у Немачкој законски unselbständigen део заједнице, изазване основу Статута или Статут и за обављање одређених задатака цркве је намењенаПосебне имовине - осим другарства банака регулисани су законом о потрошачке економије. Такође, за општинских буџетских принципа, посебно принцип буџетске јасноће примени.