Кривично правоКривично право, као што је Кривично право име, укључује у правни систем земље оне законске норме, на одређено понашање забрањено мудраца и са казном као правне последице ће бити повезани. Као циљ кривично-правне заштите одређених правних добара, као што су живот, здравље и имовину људи, безбедност и интегритет државе, као и основних вредности друштвеног живота је посебно важно. Могуће казне, који не практикује, међутим, у свим земљама, укључујући и казну, лишење слободе, телесне казне, а као најозбиљнији облик смртне казне. Кривично право у већина земаља кодифицировано у облику сопственог кривичног законика и ако је потребно још поред закона.

уголовку), као и врста и обим пратећих поставим казнене мере. Традиционално, у кривично-процессуальными прописима, који се поставља за извршење кривичног права надлежним институцијама и њихово функционисање тешко се односи на кривичном праву. У погледу дозвољене казне, проценом кривичног намене, природе и обима основних правних основа, као и изградња кривичног права у правном таксономија постоје значајне разлике међу правним системима појединих држава, који су предмет компаративне правне науке