Кредит Адвокати Адвокат АдвокатКредит је регулисано законом у §§ 488, стр