Аванс у складу РВГ: када је обезбеђен адвокат унапред