§ 928 грађанског законика, одрицање од имовине, додели трезора anwalt24Право својине на земљиште може бити регистрован на тај начин, да је власник ће бити проглашен пензији катастар напротив и одрицање регистрован у земљишној књизи