§ 1598a КЗ — право да дају пристанак на генетског испитивања за додатне описе порекло по телутврде да у ова генетска истраживања порекла и обавља узети за Истрага одговарајући генетски узорак толерисати. Узорак мора бити узет у складу са признатим принципима науке. (2) На захтев објашњења породични суд има легитимне замени није дао сагласност и знање једном пробоотборные организовати. (3) суд утврди да поступак до тада, док се утврде порекло по телу ће да оправда значајно кршење интереса малолетног детета, који би с обзиром на прецизирање захтева овлашћеног неприхватљиво за дете. (4) Ко је пристао на генетског порекла генетског испитивања и предају узорак, може од законских Објашњења, порекло студије дозволио да се изврши, разумевање порекла стручно мишљење или Доделе јој копије захтева. О споровима са тврдњом у један сет породични суд. Грађански законик у издању од објављивања 2. Јануар 2002. Године (BGBl. I, стр. 42, 2909 2003 I стр. 738), последња измена по чланку 4д закона од 18. Децембра 2018. Године (BGBl. I С. 2651). Сви подаци без гаранције. То се односи, нарочито, не гарантује тачност, потпуност и релевантност добијених информација